Global Rankingen Spelare

Veckoranking

*MR (Månatlig ranking).  *AR (Årlig Ranking).

*Genomsnittlig poäng per tipskupong. Bonuspoängen är inte beaktade.

*Total = Summa + bonus.  *SVP-poängen (beräknad utifrån Summan av deltagarens Positioner under Veckan): se artikel 10 i Regler och Villkor.

Månatlig ranking

*SMP-poängen (beräknad utifrån Summan av deltagarens Positioner under Månaden).

Årlig Ranking

*SAP-poängen (beräknad utifrån Summan av deltagarens Positioner under Året): se artikel 11 i Regler och Villkor.

NB: Kommer inte det sämsta resultatet (däri inkluderat de uteblivna deltagandena) för varje spelare i varje spel att räknas (Enligt definitionen i artikel 11 i Regler och Villkor).