Presentation : La Quiniela

 La Quiniela
 Loto Foot
 Promosport
 Stryktipset
 Toto
Priser WorldPronos
Sista Vinnare
La Quiniela

KUPONGEN

« LA QUINIELA » är ett spel av förutsägelser på fotbollsmatcher organiserat av det offentliga företaget Loterias y Apuestas del Estado.
Kupongen består av 15 fotbollsmatcher (de första 14 matcherna är klassiska 1X2-matcher och i den 15:e matchen gäller det att förutse exakt resultat).
Det finns totalt 76 527 504 möjliga kombinationer.
Kupongen som tilldelas de som spelar består av åtta radfält.

ATT TIPPA                                                                       

Spelaren måste tippa de första 14 matcherna som finns på kupongen. Principen är att kryssa i minst en box per match på kupongen.

De tre möjliga boxarna är:

  • 1 :Box 1 är för att tippa hemmalaget som vinnare.
  • X :Box X är att tippa att det blir oavgjort mellan lagen.
  • 2 :Box 2 är att förutse att bortalaget vinner.

Spelaren harflera typer avförutsägelsertill sitt förfogande:

  • Enkel: Spelaren väljer att endast kryssa i en av tre möjliga boxar till en match, d.v.s. att man singlar ett tecken.
  • Halvgardering: Den tävlande kan nu välja att kryssa i två av tre boxar.
  • Helgardering: Genom att markera alla tre möjliga boxar för en match, så garanterar spelaren sig att få rätt resultat i just den matchen.

När det gäller den 15:e matchenpå kupongen, så skaspelarenförutspå antaletmål somvarje lagkommer attgöra. Om antaletmålärlika med eller störreän3kommer det att markerasmed symbolenM. Därmedkanspelaren göraett ellerflera valbland16 möjligaresultat. Ett rätt resultatpå femtondematchen kommer endast atttas i brukunder förutsättning att allaförutsägelserär ifylldakorrekt påde första 14matcherna avkupongen.

Alla matcher är baserade på resultatet gällande ordinarie tid, inklusive stopptid.En eventuell förlängning eller straffsparksläggning kommer inte att tas i beaktande.

RADPRISET

För var och en av de första 14 matcherna kan spelaren göra en enkel förutsägelse i de olika radfälten på samma kupong. Det är endast möjligt att göra flera förutsägelser (som består av en eller flera halvgarderingar och/eller en eller flera helgarderingar) i det första radfältet på kupongen.
När det gäller den 15:e matchen på kupongen har spelaren möjligheten att välja mellan en enkel förutsägelse(ett särskilt resultat) eller flera förutsägelser(maximalt 16 resultat). Detta val måste vara identiskt för samtliga radfält på samma kupong.
Kostnaden för en rad är 0.75 EUR(Euro). Minsta insats är två rader.

De möjliga kombinationerna för halv- och/eller helgarderingar som är tillåtna för de första 14 matcherna på kupongen är följande:

H E L G A R D E R I N G A R
H
A
L
V
G
A
D
E
R
I
N
G
A
R
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0   2.25 6.75 20.25 60.75 182.25 546.75 1 640.25 4 920.75 14 762.25
1 1.50 4.50 13.50 40.50 121.50 364.50 1 093.50 3 280.50 9 841.50
2 3.00 9.00 27.00 81.00 243.00 729.00 2 187.00 6 561.00 19 683.00
3 6.00 18.00 54.00 162.00 486.00 1 458.00 4 374.00 13 122.00
4 12.00 36.00 108.00 324.00 972.00 2 916.00 8 748.00
5 24.00 72.00 216.00 648.00 1 944.00 5 832.00 17 496.00
6 48.00 144.00 432.00 1 296.00 3 888.00 11 664.00
7 96.00 288.00 864.00 2 592.00 7 776.00 23 328.00
8 192.00 576.00 1 728.00 5 184.00 15 552.00
9 384.00 1 152.00 3 456.00 10 368.00
10 768.00 2 304.00 6 912.00 20 736.00
11 1536.00 4 608.00 13 824.00
12 3072.00 9 216.00
13 6144.00 18 432.00
14 12 288.00

Varje kupong som inne håller rader med et tantal obehöriga halv-och/eller helgarderingar kommer att förkastas av lotterimaskinen.

AUTOMATISKBERÄKNING

Halvgardering Helgardering Match 15  

VINSTPLAN

När det gäller spanska « LA QUINIELA » delas det ut vinster vid 15,14,13,12,11 och 10 rätt.
Det vinstbeloppsom tilldelatsvarje kategoriär jämnt fördelad mellande olikavinnarna.
(När det gäller en enkelrad kommer inte vinsterna på de varierande kategorierna att tillfalla).

LITE SIFFROR

- Återbetalning: 55%
- Återbetalning enligt vinstplan:
*Första kategorin (15rätt): 7.50%
*Andra kategorin (14 rätt): 16%
*Tredje kategorin (13rätt): 7.50%
*Fjärde kategorin (12rätt): 7.50%
*Femte kategorin (11rätt): 7.50%
*Sjätte kategorin (10rätt): 9%
- Antal årliga tipskuponger: cirka 50
-Genomsnitt av antal spelade rader per tipskuponger: 12 000 000
-Genomsnittligavinsteri den första kategorinpertipskuponger: 986 815 EUR
-Genomsnittligavinsteri den andra kategorinpertipskuponger: 116 314 EUR