Presentation : Promosport

 La Quiniela
 Loto Foot
 Promosport
 Stryktipset
 Toto
Priser WorldPronos
Sista Vinnare
Promosport

KUPONGEN

« PROMOSPORT » är ett spel av förutsägelser  på fotbollsmatcher  organiserat av det offentliga  företaget Promosport.
Kupongen består av 13 fotbollsmatcher.
Det finns totalt 1 594 323 möjliga kombinationer.
Kupongen som tilldelas de som spelar består av fyra radfält.

ATT TIPPA

Spelaren måste tippa samtliga matcher som finns på kupongen. Principen är att kryssa i minst en box per match på kupongen.

De tre möjliga boxarna är:

  • 1: Box 1 är för att tippa hemmalaget som vinnare.
  • X: Box X är att tippa att det blir oavgjort mellan lagen.
  • 2: Box 2 är att förutse att bortalaget vinner.

Spelaren harflera typer avförutsägelsertill sitt förfogande:

  • Enkel: Spelaren väljer att endast kryssa i en av tre möjliga boxar till en match, d.v.s. att man singlar ett tecken.
  •  Halvgardering: Den tävlande kan nu välja att kryssa i två av tre boxar .
  • Helgardering: Genom att markera alla tre möjliga boxar för en match, så garanterar spelaren sig att få rätt resultat i just den matchen.

Alla matcher är baserade på resultatet gällande ordinarie tid, inklusive stopptid.
En eventuell förlängning eller straffsparksläggning kommer inte att tas i beaktande.

RADPRISET

Spelaren kan göra en förutsägelse i de olika radfälten på samma kupong. Kostnaden för en enkelrad är 0,200 TND. Minsta insats är 4 rader. Förutom radpriset kostar varje validerad kupong 0,250 TND.
Spelaren kan använda samtliga fyra radfält och det gäller även en eller flera halvgarderingar samt en eller flera helgarderingar.

De möjligakombinationerna för halv- och helgarderingarsom är tillåtnaär följande: (Doubles= Halvgardering, Triples = Helgardering)

H E L G A R D E R I N G A R
H
A
L
V
G
A
D
E
R
I
N
G
A
R
  0 1 2 3 4 5 6 7
0     1.800 5.400 16.200 48.600 145.800 437.400
1   1.200 3.600 10.800 32.400 97.200 291.600
2 0.800 2.400 7.200 21.600 64.800 194.400 583.200
3 1.600 4.800 14.400 43.200 129.600 388.800
4 3.200 9.600 28.800 86.400 259.200 777.600
5 6.400 19.200 57.600 172.800 518.400
6 12.800 38.400 115.200 345.600
7 25.600 76.800 230.400 691.200
8 51.200 153.600 460.800
9 102.400 307.200
10 204.800 614.400
11 409.600

Varje kupong som innehåller rader med ett antal obehöriga halv-och/eller helgarderingar kommer att förkastas av lotterimaskinen.

VINSTPLAN

För att vinna på tunisiska « PROMOSPORT »  gäller det att få 13 rätt.

Det beloppsom tilldelatsden kategorinär jämnt fördelad mellande olikavinnarna.

LITE SIFFROR

- Återbetalning : 40%

- Antal årliga tipskuponger : cirka 50

- Genomsnitt av antal spelade kombinationer per tipskuponger: 16 000 000

-Genomsnittlig vinst per tipskuponger : 800 000 TND