Presentation : Stryktipset

 La Quiniela
 Loto Foot
 Promosport
 Stryktipset
 Toto
Priser WorldPronos
Sista Vinnare
Stryktipset

KUPONGEN

« STRYKTIPSET »  är ett spel av förutsägelser  fotbollsmatcher organiserat av det offentliga  företaget Svenska Spel.
Kupongen består av 13 fotbollsmatcher.
Det finns totalt 1 594 323 möjliga kombinationer.
Kupongen som tilldelas de som spelar består av åtta radfält.

ATT TIPPA

Spelaren måste tippa samtliga matcher som finns på kupongen. Principen är att kryssa i minst en box per match på kupongen.
De tre möjliga boxarna är:

  • 1: Box 1 är för att tippa hemmalaget som vinnare.
  • X: Box X är att tippa att det blir oavgjort mellan lagen.
  • 2: Box 2 är att förutse att bortalaget vinner.

Spelaren har flera typer av förutsägelser till sitt förfogande:

  • Enkel: Spelaren väljer att endast kryssa i en av tre möjliga boxar till en match, d.v.s. att man singlar ett tecken.
  • Halvgardering: Den tävlande kan nu välja att kryssa i två av tre boxar.
  • Helgardering: Genom att markera alla tre möjliga boxar för en match, så garanterar spelaren sig att få rätt resultat i just den matchen.

Alla matcher är baserade på resultatet gällande ordinarie tid, inklusive stopptid.

En eventuell förlängning eller straffsparksläggning kommer inte att tas i beaktande.

RADPRISET

Spelaren kan göra en enkel förutsägelse i de olika radfälten på samma kupong.
Radinsatsen på « STRYKTIPSET » är 1 SEK (svensk krona). Minsta insats är 2 rader. Spelaren kan endast använda sig av en eller flera halv- och helgarderingar I det första radfältet på kupongen.

De möjliga kombinationerna för halv- och helgarderingar som är tillåtna är följande:

H E L G A R D E R I N G A R
H
A
L
V
G
A
D
E
R
I
N
G
A
R
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
0   3,00 9,00 27,00 81,00 243,00 729,00 2 187,00 6 561,00
1 2,00 6,00 18,00 54,00 162,00 486,00 1 458,00 4 374,00
2 4,00 12,00 36,00 108,00 324,00 972,00 2 916,00 8 748,00
3 8,00 24,00 72,00 216,00 648,00 1 944,00 5 832,00
4 16,00 48,00 144,00 432,00 1 296,00 3 888,00
5 32,00 96,00 288,00 864,00 2 592,00 7 776,00
6 64,00 192,00 576,00 1 728,00 5 184,00
7 128,00 384,00 1 152,00 3 456,00
8 256,00 768,00 2 304,00 6 912,00
9 512,00 1 536,00 4 608,00
10 1 024,00 3 072,00 9 216,00
11 2 048,00 6 144,00
12 4 096,00
13 8 192,00

Varje kupong som innehåller rader med ett antal obehöriga halv-och/eller helgarderingar kommer att förkastas av lotterimaskinen.

VINSTPLAN

När det gäller« STRYKTIPSET »delas det ut vinster vid 13,12,11 och 10 rätt.
Det vinstbelopp som tilldelats varje kategori är jämnt fördelad mellande olika vinnarna.
(När det gäller en enkelrad kommer inte vinsterna på de varierande kategorierna att tillfalla).

LITE SIFFROR

- Återbetalning: 60%
- Återbetalning enligt vinstplan:
    *Första kategorin (13rätt): 26%
    *Andra kategorin (12rätt): 9.75%
    *Tredje kategorin (11rätt): 7.75%
    *Fjärde kategorin (10rätt): 16.50%
- Antal årliga tipskuponger: cirka 52 (en ny tävling varje lördag)
- Genomsnitt av antal spelade rader per tipskuponger: 18 000 000
- Genomsnittlig vinst vid 13 rätt per tipskuponger: 500 000 SEK