Presentation : Toto

 La Quiniela
 Loto Foot
 Promosport
 Stryktipset
 Toto
Priser WorldPronos
Sista Vinnare
Toto

KUPONGEN

« TOTO » är ett spel av förutsägelserfotbollsmatcher organiserat av det offentliga företaget Sportstoto.co.Ltd.
Kupongen består av 14 fotbollsmatcher.
Det finns totalt 4 782 969 möjliga kombinationer.
Kupongen som tilldelas de som spelar består av fem radfält.

ATT TIPPA

Spelaren måste tippa samtliga matcher som finns på kupongen. Principen är att kryssa i minst en box per match på kupongen.

De tre möjliga boxarna är:

  • 1 : Box 1 är för att tippa hemmalaget som vinnare.
  • X : Box X är att tippa att det blir oavgjort mellan lagen.
  • 2 : Box 2 är att förutse att bortalaget vinner.

Spelaren har flera typer av förutsägelser till sitt förfogande:

  • Enkel: Spelaren väljer att endast kryssa i en av tre möjliga boxar till en match, d.v.s. att man singlar ett tecken.
  • Halvgardering: Den tävlande kan nu välja att kryssa i två av tre boxar.
  • Helgardering: Genom att markera alla tre möjliga boxar för en match, så garanterar spelaren sig att få rätt resultat i just den matchen.

Alla matcher är baserade på resultatet gällande ordinarie tid, inklusive stopptid.

En eventuell förlängning eller straffsparksläggning kommer inte att tas i beaktande.

RADPRISET

Spelaren kan göra en enkel förutsägelse i de fyra första radfälten(radfält A,B,C och D) på samma kupong. Kostnaden för en enkelrad är 1 000 KRW. Minsta insats är 1 rad. Spelaren kan även använda sig av en eller flera halv- och helgarderingar (i det sista radfältet på kupongen).

De möjliga kombinationerna för halv- och helgarderingar som är tillåtna är följande:

H E L G A R D E R I N G A R
H
A
L
V
G
A
D
E
R
I
N
G
A
R
  0 1 2 3 4
0   3 000 9 000 27 000 81 000
1 2 000 6 000 18 000 54 000
2 4 000 12 000 36 000
3 8 000 24 000 72 000
4 16 000 48 000
5 32 000 96 000
6 64 000

Varje kupong som innehåller rader med ett antal obehöriga halv-och/eller helgarderingar kommer att förkastas av lotterimaskinen.

VINSTPLAN

När det gäller det sydkoreanska « TOTO » delas det ut vinster vid 14,13,12 och 11 rätt.
Det vinstbelopp som tilldelats varje kategori är jämnt fördelad mellan de olika vinnarna.
(När det gäller en enkelrad kommer inte vinsterna på de varierande kategorierna att tillfalla).

LITE SIFFROR

-Återbetalning : 50%
-Återbetalning enligt vinstplan:
*Första kategorin (14rätt): 25%
*Andra kategorin (13 rätt): 10%
*Tredje kategorin (12rätt): 5%
*Fjärde kategorin (11rätt): 10%
-Antal årliga tipskuponger: cirka 40
-Genomsnitt av antal spelade kombinationer per tipskuponger: 4 000 000
-Genomsnittlig vinst vid 14 rätt per tipskuponger: 700 000 000 KRW