Regler Och Villkor

Priser WorldPronos
Sista Vinnare
Regler Och Villkor

ARTIKEL 1: GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Användning av en eller flera tjänster som erbjuds på webbsidan www.worldpronos.com förutsätter användarens fulla godkännande av Användarvillkoren.

De här Användarvillkoren finns tillgängliga på flera språk. I händelse av skillnader mellan den engelska versionen av Användarvillkoren och andra versioner gäller den engelska versionen under alla omständigheter.

WorldPronos LTD (hädanefter WP) förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst utan förvarning. Ändringarna som görs av Användarvillkoren börjar gälla när de uppdaterats.

Följande Användarvillkor omfattas av engelsk lag. Vid oenighet av något slag och om ingen ömsesidig lösning hittats, har det kommit överens om att engelsk domstol i London är den enda behöriga att lösa tvisten.

ARTIKEL 2: ANSVAR

WP kommer inte åta sig något ansvar över de tjänster som finns tillgängliga. All skada relaterad till användandet av WP produkter ansvaras för av användaren

ARTIKEL 3: TÄVLINGARNA

Webbsidan www.worldpronos.com organiserar varje vecka en veckotävling med speltips för fotboll.

För att delta i en WP-tävling måste man först skriva in sig under rubriken "Mitt konto" på webbsidan www.worldpronos.com.

Alla veckotävlingar består av en eller flera tipskuponger som omfattar fotbollsmatcher.

Utifrån resultatet i de här tävlingarna etableras två olika typer av rankingar (per vecka och år) bland spelarna.

De bästa tipparna inom varje ranking tar hem vinster med olika värde (se artikel 9).

Genom att delta i tävlingarna ger varje spelare sitt tillstånd till www.worldpronos.com att använda information relaterad till deras tips. Informationen tillhör därmed WP.

ARTIKEL 4: TIPSKUPONGERNA

Tipskupongerna som laddas upp för veckotävlingarna motsvarar generellt de tipskuponger som har föreslagits officiellt av företagen (ofta offentliga bolag) som organiserar och hanterar speltips för fotboll i olika länder.

De officiella tipsen är följande:

1/ "LA QUINIELA" som organiseras i Spanien av företaget LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO

2/ "LOTO FOOT" som organiseras i Frankrike av företaget FRANÇAISE DES JEUX

3/ "PROMOSPORT" som organiseras i Tunisien av företaget PROMOSPORT

4/ "STRYKTIPSET" som organiseras i Sverige av företaget SVENSKA SPEL

5/ "TOTO" som organiseras i Sydkorea av företaget SPORTSTOTO

ARTIKEL 5: SPELARNA OCH DERAS SKYLDIGHETER

En spelare är medlem på sidan www.worldpronos.com och har deltagit minst en gång i en veckotävling.

Varje medlem har enbart rätt till ett enda konto för att delta i tävlingarna som organiseras på webbsidan www.worldpronos.com.

Spelaren ska sanningsenligt deklarera att han innehar laglig ålder i dennes land vilket innebär 18 eller mer.

För varje tipskupong som finns tillgänglig på något kan samma spelare bara tävla en gång.

Om en spelare gör flera förutsägelser via olika konton reserverar sig WPrätten att radera samtliga dessa konton kopplade till denna person och exkludera honom från all framtida registrering.

En spelare som uppgett falsk identitet kommer automatiskt att få sitt konto ogiltigförklarat och även dennes tipskuponger, vinster, rankingar och registrering.

ARTIKEL 6: TIPSEN

Det är helt gratis att delta i våra tävlingar och deltagandet inbegriper ingen köpskyldighet.

Varje medlem som önskar delta på en kupong måste tippa alla fotbollsmatcher som utgör kupongen i fråga.

För att öka dina chanser att vinna, så tveka inte att delta på samtliga kuponger för varje veckotävling.

Varje spelare kommer att ha tillgång till två typer av tips:

- Enkel: deltagaren kryssar i en enda ruta av tre möjliga alternativ (1, X, 2). Ruta 1 för att ange hemmalaget som vinnare, ruta X för att ange en oavgjord match mellan de två lagen och ruta 2 för att ange bortalaget som vinnare.
- Halvgardering: gör det möjligt för deltagaren att kryssa i två rutor av tre möjliga (1, X, 2). Tre alternativ blir då möjliga: vinst hemma och oavgjord match (1X), vinst hemma och vinst borta (12) och oavgjord match och vinst borta (X2).
Notera att tecknen 1, X och 2 kan vara olika i olika länder.

För alla tipskuponger med 13 matcher (PROMOSPORT och STRYKTIPSET) ska deltagaren göra 6 enkla och 7 halvgarderingar.

Vad gäller tipskuponger med 14 matcher (LOTO FOOT et TOTO) har spelaren 6 enkla och 8 halvgarderingar till sitt förfogande.

För alla tipskuponger med 15 matcher (LOTO FOOT) har varje deltagare däremot 7 enkla och 8 halvgarderingar till sitt förfogande.

När det gäller tipskuponger med 15 matcher i "LA QUINIELA" har varje deltagare 6 enkla och 8 halvgarderingar på de 14 första matcherna som tipskupongen består av.

För match nummer 15 ska deltagaren dessutom tippa på antalet gjorda mål för de båda lagen.

Alla mål som är över eller lika med tre betecknas med symbolen M. Deltagarna gör således ett enda val bland 16 möjliga poängkombinationer.

ARTIKEL 7: RÄTT RESULTAT OCH BONUSPOÄNG

WP tar enbart hänsyn till resultaten efter ordinarie speltid. Detta gäller för alla matcher. WP bygger på de slutgiltiga resultaten av de officiella kuponger.

Ett korrekt resultat är när man lyckats tippa rätt på fotbollsmatchen som finns med på tipskupongen.

Alla registrerade förutsägelser kan inte ändras, även om en eller flera matchingar ersätts.

Oavsett om det är en enkeleller halvgardering, så ger varje korrekt resultat en poäng.

För tipskupongen "LA QUINIELA" innebär ett korrekt tips på den femtonde matchen 1 poäng. Men för att erhålla denna poäng krävs det att du ska ha rätt på de 14 andra matcherna på kupongen.

Dessutom tilldelas bonuspoäng till de högst presterande tipparna enligt följande skala:

• 11 rätta tips per tipskupong = 1 extra bonuspoäng

• 12 rätta tips per tipskupong = 3 extra bonuspoäng

• 13 rätta tips per tipskupong = 5 extra bonuspoäng

• 14 rätta tips per tipskupong = 7 extra bonuspoäng

• 15 rätta tips per tipskupong = 9 extra bonuspoäng

Alla poäng som delas ut till spelarna används för att fastställa de olika rankingarna i tävlingarna per vecka och år.

För varje match som deklareras "Vinnande" av WP, ska alla förutsägelser som gjorts för en sådan match anses vara korrekta.

ARTIKEL 8: PRISERNA

Priserna man kan vinna är olika presentcheckar på diverse e-handelssidor.

Antalet presentcheck(ar) utgör priset som spelaren vunnit.

Eventuella fraktkostnader, tullavgifter eller eventuella skatter betalas av vinnaren och kan inte under några omständigheter krävas av WorldPronos.

ARTIKEL 9: VÄRDET PÅ PRISER

Vinster till ett värde av mellan 50 (femtio) och 400 (fyra­hundra) US-dollar kommer att tilldelas de bästa tipparna i varje veckotävling.

Vinster till ett värde av 300 (tre­hundra) och 10 000 (tio­tusen) US-dollar tilldelas de femton bäst rankade i den årliga tävlingen.

Värdet för vinsterna i andra valutor som erbjuds på webbsidan www.worldpronos.com är upprättade på förhand av WP. De här värdena kan ändras när som helst och utan förvarning.

ARTIKEL 10: SÅ VINNER DU EN VECKOVINST

WP organiserar en veckotävling varje vecka. Den här tävlingen tar hänsyn till alla tipskuponger i spelunder en och samma vecka.

Spelarna rangordnas varje vecka genom att poängen som förvärvats (se artikel 7) vid varje tillfälle som de deltagit i tävlingen under den fastställda perioden läggs ihop.

Ett veckopris till ett värde av 1 000 USD kommer att delas mellan de bästa tipparna enligt följande skala:

VECKOTÄVLING TOTAL VÄRDE
(1 000 USD)
Första 400
Andra 200
Tredje 100
Fjärde 100
Femte 100
Sjätte 50
Sjunde 50

 

Om flera deltagare i en veckotävling slutar på samma plats kommer de tävlande som uppnått den lägsta SPV-poängen (beräknad utifrån Summan av deltagarens Positioner under Veckan) att utses till vinnare (högst 10) i tävlingen.

SPV räknas ut på så vis att den gynnar de tävlande som har registrerat sinatips tidigt i veckan. D.v.s., så fort en ny tipskupong har lagts upp på webbsidan, och varje gång en spelare registrerar sitttips, tilldelar WP automatiskt ett visst antal poäng. Antalet poäng motsvarar den exakta tidpunkten för registrering av tipset. På så vis kommer den första spelaren som registrerar sitt tips få ett poäng, den andra två, den tionde tio, etc...

Varje spelare som inte registrerar sina tipsför en ny tipskupong får däremot ett antal poäng som är lika med det slutgiltiga antalet deltagare plus ett (se artikel 4).

Varje deltagares SPVi en veckotävling är alltså summan av alla poäng som utdelats av WP efter det att tipsen för de olika tipskupongerna har registreratsden veckan.

Om två tävlande hamnar på exakt samma plats (vilket är väldigt osannolikt) kommer tävlingens vinster delas lika mellan dem.

ARTIKEL 11: SÅ VINNER DU EN ÅRSVINST

WP organiserar varje år en årlig tävling. Den här tävlingen tar hänsyn till alla aktuella tipskuponger under ett och samma år.

En årlig rangordning görs för spelarna genom att poängen som förvärvats (se artikel 7) vid varje tillfälle som de deltagit i veckotävlingarna under det aktuella året läggs ihop.

Däremot kommer inte det sämsta resultatet (däri inkluderat de uteblivna deltagandena) för varje spelare i varje spel (LA QUINIELA, LOTO FOOT, PROMOSPORT, STRYKTIPSET och TOTO) att räknas.

En årlig vinst till ett värde av 26 000 USD kommer att delas mellan de femton bästa tipparna enligt följande skala:

ÅRLIG
TÄVLING
TOTAL VÄRDE
(26 000 USD)
Första 10 000
Andra 5 000
Tredje 3 000
Fjärde 2 000
Femte 1 000
Sjätte 800
Sjunde 800
Åttonde 600
Nionde 600
Tionde 500
Elfte 400
Tolfte 400
Trettonde 300
Fjortonde 300
Femtonde 300

 

Om flera deltagare i en årlig tävling slutar på samma plats kommer de tävlande som uppnått den lägsta SPA-poängen (beräknad utifrån Summan av deltagarens Positioner under Året) att utses till vinnare (högst 15) i tävlingen.

Varje deltagares SPA i en årlig tävling är lika med summan av alla SPV-poäng (beräknad utifrån Summan av deltagarens positioner under Veckan, se artikel 10) under det aktuella året.

Om två tävlande hamnar på exakt samma plats (väldigt osannolikt) kommer vinsten eller vinsterna att delas lika mellan dem.

ARTIKEL 12: SÅ ERHÅLLER DU DIN VINST

Innan man bekräftar namnet (eller pseudonymen) av vinnaren ska WP kontakta vinnaren baserat på informationen denne uppgivit vid registrering.

WP kommer att skicka ut en bekräftelse till vinnaren under en tidsperiod som rör sig om max två månader.

Om det i slutet av en sådan period inte hittats några inkorrekta uppgifter kommer spelaren med den vinnande kupongen deklareras som den slutgiltiga vinnaren. Sen kommer WP att skicka honomett eller flera presentkortskoder. Dessa koder kan i sin tur användas hos nationella eller internationella e-handelsföretag.

Om personen som har detta pseudonym inte skickar in rätt dokument i tid kommer WP att dra tillbaka detta pris.

ARTIKEL 13: VINNARENS SKYLDIGHETER

För att erhålla sitt pris måste vinnaren godkänna att WP använder sig av dennes pseudonym och resultat.

Sådan kommunikation kan läggas ut på webbsidan www.worldpronos.com eller på någon annan plattform, digital eller annan (flyers, papper, broschyrer, pressmagasin, radio, tv, sociala nätverk, bloggar, forum...).

Dessutom kan vinnaren, om han vill, skicka in en bild med priset till WorldPronos.

Fotona måste valideras av WP moderatorer innan de visas allmänt.